Waterpasserende bestrating in binnentuin Villa Mokum

De binnentuin van het appartementencomplex Villa Mokum vangt regenwater op onder de bestrating.

Watercompensatie

Bij nieuwbouw ontstaat er een toename in verhard oppervlak. Het regenwater wat voorheen infiltreerde in de bodem, kan dan niet meer weg. Een ontwikkelaar moet daarom volgens het beleid ‘watercompensatie’ toepassen. Dit betekent dat het regenwater dat op locatie valt, zoveel mogelijk moet worden opgevangen (vasthouden). Om te voldoen aan deze eisen bij het nieuwbouwproject Villa Mokum is gekozen om het regenwater dat op straat en in de tuin valt te bufferen in de fundering van de weg.

Water opvangen in de weg

De gehele straat is voorzien van langwerpige betonstraatstenen (Lingeformaat). De voegen bestaan uit fijn split waar water kan passeren. Onder de bestrating ligt een laag van Aquaflow steenslag, een grof gebroken hardsteen, met 40% holle ruimte. In deze holle ruimte wordt het water gebufferd (zo’n 140 liter/m2). Deze ondergrondse ‘sloot’ loopt geleidelijk leeg door infiltratie in de bodem.

Het ontwerp van de binnentuin is van landschapsarchitect Jos van de Lindeloof uit Delft en is aangelegd door de Koninklijke Van Ginkel groep. Bam Woningbouw heeft in opdracht van AM Utrecht het gebouw neergezet.

Locatie: Amstelvlietstraat en Spaklerweg, Amsterdam