Waterberging onder korfbalveld Amsterdam Weerproof

Waterbergingskelder onder korfbalveld

Tijdens de aanleg van het cultuurpark Westergasfabriek is een compleet watersysteem ontwikkeld. Voor de nachtelijke beregening van het groen van het Westerpark is 630 m3 nodig. Er is een waterberging aangelegd  die geplaatst is onder een kunstgras korfbalveld, de ‘Water-shell bergingskelder’. Er ligt drainage op het kunstgras korfbalveld, waardoor het regenwater direct de bergingskelder in stroomt. Als er niet voldoende regenwater is, wordt de bergingskelder aangevuld met leidingwater. Een mooi voorbeeld van meervoudig grondgebruik, waterberging en tevens een zettingsarme fundering voor het kunstgras sportveld.

De waterbergingskelder is géén infiltratievoorziening. Dat is namelijk niet wenselijk in het Westerpark, een voormalig gasfabrieksterrein.  

Locatie: Klönneplein, Amsterdam