Water geleiden in het Martin Luther Kingpark

Na een hevige bui bleef het regenwater op het gras en de paden staan van het Martin Luther Kingpark in Zuid. Niet ideaal, zeker niet tijdens de Parade. Een goede aanleiding om bij het groot onderhoud van het park direct de afvoer van het regenwater te verbeteren.

Grindstrook met drainagesysteem

Aan de rand van het Martin Luther Kingpark ligt een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem. Dit zorgt voor een betere afvoer van regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand in het park. Door de toepassing van grondverbetering kan het regenwater makkelijker infiltreren in de grond. Het drainagesysteem voert vervolgens het regenwater af naar de grindstrook. Aan het einde van de grindstrook zit een put die het overtollige water naar het regenwaterrioolstelsel afvoert. Het water stroomt uiteindelijk via dit stelsel naar De Amstel.

Rivierenbuurt Rainproof

De Rivierenbuurt is vrij verhard, er is weinig oppervlaktewater waar regenwater naar toe kan stromen. Onderzoek toont aan dat na een hevige bui in de Rivierenbuurt het regenwater het beste via de weg geleid kan worden naar een plek waar het tot minder overlast leidt. De grindstrook naast het Martin Luther Kingpark is lager aangelegd dan de omgeving. Eind 2017 wordt het fietspad aan de President Kennedylaan verlaagd zodat er overtollig regenwater vanuit een deel van de Rivierenbuurt over de rijweg en het fietspad het park in stroomt.

Het resultaat: minder natte voeten in het Martin Luther Kingpark en in de Rivierenbuurt!

Locatie: Martin Luther Kingpark, Amsterdam