Vrijburcht Binnentuin

Het woon-werkcomplex Vrijburcht ligt op het Steigereiland aan het water van het IJmeer met zicht op de Diemerzeedijk en is een zogenoemd CPO-project: het complex is ‘gebouwd’ door de initiatiefnemers/bewoners zelf, collectief particulier opdrachtgeverschap wordt dat genoemd. Het complex bestaat uit 52 woningen, een woonfaciliteit voor 6 licht verstandelijk gehandicapten, 12 werkruimtes/ateliers, een café, een kindercrèche, een hobbyruimte, 2 logeerkamers, een theater, een aantal steigers, een fietsenstalling, een parkeergarage én een binnentuin. Verschillende van deze voorzieningen zijn mede op de buurt gericht. De planvoorbereiding heeft geduurd van 2000 tot 2006/2007, het jaar waarin de oplevering heeft plaatsgevonden.

Het gebouw bestaat uit een ‘gesloten bouwblok’ van  3 tot 4 lagen hoog met een binnentuin van 50 x 18m. De woningen worden ontsloten vanaf de binnentuin, waardoor de binnentuin ook een plek is waar je elkaar tegenkomt. Naast diverse andere milieuvoorzieningen is tevens aandacht besteed aan de opvang en het benutten van regenwater. De parkeergarage is onder de woningen opgenomen, waardoor de binnentuin uit ‘volle grond’ bestaat, waarin het regenwater kan wegzijgen. De binnentuin is ook bewust zo veel mogelijk onverhard gelaten en heel groen ingericht. Het ontwerp van de binnentuin is gezamenlijk met de (toekomstige) bewoners gemaakt. Het regenwater van de dakvlakken wordt opgevangen in twee tanks die in de binnentuin zijn ingegraven en in totaal 6.000 liter water kunnen bevatten. Dit water wordt gebruikt om in de zomer de bomen, struiken, planten en het gras mee te besproeien. Ook worden de vele pot- en kuipplanten van de bewoners ermee begoten. Gebleken is dat het opgevangen regenwater in de meeste jaren net voldoende is. Door de toepassing van opgehoogde en uitgegraven delen in de binnentuin stroomt het meeste regenwater dat in de tuin valt naar een lage moerasachtige plek, waardoor er naast meer  droogteminnende  soorten ook vochtminnende soorten groeien. Tot slot zijn de regenpijpen op de onderste verdieping losgemaakt van de gevel, waardoor de opeenvolgende afvoerpijpen een soort pergolaconstructie vormen, waar klimplanten in groeien en eventuele lekkages in de afvoeren niet op of langs de gevels plaatsvinden.

Locatie: Duarte Pachecostraat, Amsterdam.