Tuin van Jan

Deze betegelde binnentuin was voorheen een schoolplein. De kinderen van de voormalig Jan Maijenschool speelden hier bijna dagelijks. Met behulp van buurtbewoners is het plein, gelegen tussen de Jan Eef en de Jan van Galenstraat veranderd in een echte stadsoase. Een zogenoemde Paradijstuin: De Tuin van Jan.

Regentuin
Alle drukte van Amsterdam wordt vergeten wanneer je de Tuin van Jan binnen loopt. De Tuin van Jan is levendig maar op een andere manier. Er valt een rust om je heen wanneer je tussen de planten en bomen staat. In de zomer staat de hele tuin in bloei en ruiken de bloemen heerlijk. In het midden van een tuin bevindt zich een vijver. In een paradijs tuin symboliseert een vijver; het begin van alles, de bron van alle leven. Met een brug kan je over de vijver lopen en op de achtergrond hoor je het water van de fontein. De prachtvolle binnentuin functioneert tevens als ‘Regentuin’. Voorheen viel de regen op de stoeptegels in de binnentuin en werd het overtollige regenwater met grote snelheid naar het riool afgevoerd. Zo raakt het rioolstelsel overbelast, vooral tijdens zware regenbuien. De Tuin van Jan heeft verschillende Weerproof maatregelen die ervoor zorgen dat al het water nu in de tuin opgevangen kan worden.

Tegels eruit
In de binnentuin zijn 10.000 stoeptegels verwijderd. Nu het regenwater niet meer op de tegels valt, kan de natuurlijke (zand)bodem het water langzaam opnemen. Ook alle beplanting draagt een bij. De wortels van planten zorgen voor een water bufferend effect. De tuin kan nu zijn dienst doen als ‘spons’ voor de wijk.

Regenwatervijvers
De regenpijpen van de oude school zijn van het riool afgekoppeld. Door een kromming te maken in de regenpijp wordt het regenwater van het dak nu naar de regenwatervijvers geloosd. Door deze twee vijvers wordt het regenwater gebufferd. Deze Weerproof maatregel heeft veel effect en helpt wateroverlast bij heftige regenbuien te beperken. De Tuin van Jan is nog steeds in ontwikkeling. Zo is er geld voor een onderzoek om te kijken of het mogelijk is om ook een regenwateropslag onder de grond te realiseren. De regenwatervijver wordt dan gecombineerd met een ondergrondse opslag voor periodes voor langdurige droogt. Hierdoor kunnen ook de overige planten in de tuin bewaterd worden met regenwater.

Educatie programma
De Tuin van Jan functioneert niet alleen als ‘spons’ voor de buurt. Ook combineert de Tuin van Jan elementen uit vele ‘aardse paradijzen’ met sprookjesachtige verhalen over paradijstuinen als de leidraad. Hiermee is de tuin een echte Amsterdamse paradijstuin! Ook is er een educatieprogramma  opgezet, bestemd voor kinderen van de basisschool, over deze sprookjes tuinen. Educatie over tuinen leert ons veel over de relatie tussen mens en natuur. Tijdens dit educatieprogramma leren kinderen de natuur kennen, hun zintuigen gebruiken en plantmateriaal te ordenen.