Slim omgaan met regen in MidWest

Het voormalige betegelde schoolplein bij gebouw Midwest is omgetoverd tot een groene binnentuin. In 2013 zijn buurtbewoners begonnen met de transformatie van MidWest. Het doel van de tuin is om de natuur midden in de stad een nieuwe kans te geven. MidWest, gelegen aan de Cabralstraat 1, is hierdoor een groene en Weerproof openbare tuin geworden.

Dit voormalige schoolplein is door de buurtbewoners ingericht als onderzoeksplek. De tuin van Midwest is het testlab van Buro Regen&Water. Zij gebruiken de tuin om nieuwe nieuwe weerproof maatregelen uit te proberen.

De regenbestendige tuin
Bijna alle tegels van het voormalige schoolplein zijn verwijdert of hebben een nieuwe functie gekregen. Hierdoor is er veel ruimte voor planten en ander groen gekomen. Door deze vergroening helpt de tuin om wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.

Wadi
Het eerste experiment van Buro Regen&Water was het creëren van een tweetal wadi. Een wadi is een verlaagde groenstrook.  Wanneer het hard regent, stroomt het regenwater van het dak door een regenpijp ondergronds de wadi in. De wadi vangt deze regen tijdens natte periodes op en houdt dit tijdelijk vast. Tijdens droge periodes kan de wadi droog vallen. Om deze reden zijn dan ook planten uitgekozen die tegen natte en droge voeten kunnen. Met behulp van een water vertragende laag van klei onder de wadi kan het regenwater langer vastgehouden worden.

Zichtbare speelse afkoppeling
Langs het gebouw van de MidWest wordt het regenwater door regenpijpen langs de gevels geleid. Halverwege de regenpijpen zit er een kromming. Hierdoor wordt het water als een boog over het looppad naar de tuin afgekoppeld. Onder elke afgekoppelde buis zit een andere manier van wateropslag. Zo wordt bij één regenpijp, via een aflopend trappetje van dakpannen, het water geleid naar een wadi. Bij de andere zit er een infiltratiekrat onder, stenen met groen of een kleine regenwatervijver. Dit zijn allemaal voorbeelden van het opvangen van water bij het afkopellen van je regenpijp.

Aan de noordkant van het gebouw is er ook een regenpijp afgekoppeld. Deze regenpijp gaat eerst onder de grond, waarna het  stromende regenwater terecht komt in een open goot. Deze goot is ook nog functioneel, zo zijn er hier fietsenrekken boven geplaats. Aan het einde van open geul stroomt ook dit regenwater in een wadi.

Zitkuil
Van hergebruikte tegels van het voormalige schoolplein is een ronde zitkuil gemaakt. Deze zitkuil heeft ook als functie om water op te slaan. In de kelder onder de gymzaal staat vaak grondwater. Het idee is om dat water te leiden naar deze zitkuil. Hier kan het water vasthouden worden. Wanneer er veel water in de zitkuil komt, kan het naar de naast gelegen wadi stromen.

In ontwikkeling
De tuinen van MidWest blijven continue in ontwikkeling. In het begin was er genoeg ruimte. Langzamerhand wordt dankzij de reeds toegepaste mogelijkheden, die ruimte minder. Ondanks dat blijven er genoeg ideeën. Zo kan regenwater ook ingezet worden ten behoeve van de toiletspoelingen in gebouw MidWest. Dit soort regenwatergebruikssystemen bespaart drinkwater en houdt regenwater vast. Ondertussen zijn de tuinen van MidWest erg bekend. Zo doen ze mee met open tuinen dagen en spelen er workshops en events plaats in de tuinen. De groene binnentuin van MidWest leeft en groeit!