Sedumdak op woningcomplex van Stadgenoot aan Da Costakade

Aanleiding

Vanwege de technische noodzaak moest woningcorporatie Stadgenoot het dak van het woningcomplex aan de Da Costakade vervangen. Omdat er nog geen isolatie op het dak aanwezig was had Stadgenoot de focus gelegd op het isoleren van het dak. Stadgenoot hanteert voor het vergroenen van daken als eerste toetsregel de kaders en richtlijnen van de gemeente. Hierin staan geen verplichtingen voor groene daken. Wel was er een subsidie aanwezig, maar deze bleek minimaal, mede omdat het gebouw niet in een regenwaterknelpunt lag.

Na oplevering werd Stadgenoot benaderd door Rooftop Revolution. Het dak was toen al gerenoveerd en geïsoleerd waarbij er uiteindelijk niet voor gekozen was om te vergroenen.  Een positief en prettig gesprek met de medewerkers van Rooftop Revolution en het enthousiasme van de bewoners heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Stadgenoot alsnog de mogelijkheden heeft onderzocht tot het vergroenen van het dak.

Hiervoor heeft Stadgenoot, naast de bewoners, ook de hulp ingeroepen van de Patina dakdenkers uit Beverwijk die eerder het dak had gerenoveerd. Verschillende scenario’s en ideeën zijn daarbij de revue gepasseerd. Uiteindelijk is er gekozen voor een sedumdak vanwege de dakconstructie.

Stadgenoot en groendaken

Stadgenoot staat positief tegenover groene daken. Het aanbrengen ervan wordt al jaren omarmd. Momenteel heeft Stadgenoot zo’n 20-tal groene daken in beheer en daar worden er dit jaar (2018) nog zo’n vijftal aan toegevoegd. Waarbij in het verleden de discussie nog veelal ging over de terugverdientijd van de investering, gaat het tegenwoordig veel meer over de toegevoegde waarde van een groen dak. Het feit dat de baten daarbij veelal buiten Stadgenoot liggen spelen daarbij een mindere rol. Bewoners, omgeving en de stad plukken als eerste de vruchten van een groen dak. We hebben het dan onder andere over luchtzuivering, buffering/verwerking van regenwater, beheersen van temperatuur, geluidsreductie en het positieve effect van groen in de stad op mensen.

Bij iedere geplande dakrenovatie van gebouwen in het bezit van Stadgenoot wordt er gekeken naar de technische mogelijkheden van het dak. Bestaat er een mogelijkheid om het dak te isoleren? En laat het dak het vervolgens ook nog toe om te voorzien van een groen dak? Op basis van de mogelijkheden wordt er vervolgens een keuze en indien noodzakelijk een prioriteitenlijst gemaakt.

Locatie: Da Costakade