RESILIO: 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken

In 2020 is het RESILIO project van start gegaan. In totaal worden er 10.000 m2 slimme blauw-groene daken aangelegd in Amsterdam. Onder de laag van planten op het dak wordt extra regenwater opgevangen. Dit water kan vastgehouden of geloosd worden op basis van de weersvoorspellingen.

Slimme blauw-groene daken

Zoals gezegd wordt bij blauw-groene daken onder de laag planten een blauwe laag toegevoegd: een reservoir waarin regenwater kan worden opgeslagen. Het is een soort grote, slimme regenton op het dak! Doordat er dan continu water beschikbaar is voor de planten, groeien deze beter en blijven ze langer groen in de zomer. Dat is weer goed voor de vogels en insecten. En het water koelt de daken in de heetste en droogste maanden van het jaar.

De daken zijn uitgerust met slimme sensoren en kleppen. Terwijl de sensoren het waterpeil meten, reageren de kleppen op nauwkeurige weersvoorspellingen en gaan op het juiste moment open en dicht. Nuttig als er bijvoorbeeld veel regen aankomt of wanneer er droogte is voorspeld. Met dit project worden de blauw-groene daken op zo’n grote schaal ingezet en vormen zij een slim netwerk. Via zenders en sensoren staan de daken met elkaar – en de omgeving – in verbinding. Zo kan er nauwkeurig worden bepaald wanneer, waar en hoeveel water er moet worden afgevoerd of vastgehouden. Een nieuwe manier van waterbeheer in de stad!

RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’

Waar?

De slimme daken zijn door heel Amsterdam aangelegd onder andere in de Oosterparkbuurt, Kattenburg, Indische Buurt, Slotermeer en de Rivierenbuurt. Er zijn zes woningcorporatiedaken blauw-groen opgeleverd met in januari 2022 het laatste woningcorporatie dak op de Riouwstraat. In totaal is dit zo’n 6.000 m2 aan blauw-groene daken!

De hierboven genoemde buurten zijn gekozen omdat ze een hoog risico hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien, zie de regenwaterknelpuntenkaart. Bovendien zijn er daken van woningcorporaties die meedoen in deze buurten aan vervanging toe.

De meeste blauw-groene daken zijn aangelegd op sociale huurwoningen van de woningcorporaties De Key, Stadgenoot en de Alliantie. De huurders zijn hierover geïnformeerd en bij het project betrokken. Ook kunnen huiseigenaren zelf een slim blauw-groen dak aan laten leggen.

De subsidieregeling blauw-groen heeft geleid tot de goedkeuring van vijf private daken met een totale oppervlak van ruim 3.000 m². Twee van deze daken zijn in 2021 opgeleverd, bijvoorbeeld op de Kop Weespertrekvaart.

Onderzoek

De werking en effectiviteit van enkele blauw-groene daken is al onderzocht met het project Smartroof 2.0. Bij het onderzoek van RESILIO zijn de daken voor het eerst op een grotere schaal ingezet en in een slim netwerk verbonden. De Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben gemeten wat de effecten zijn op gebouw-, buurt- en stadsniveau. In dit onderzoek is er aangetoond dat blauw-groene daken een hoge effectiviteit hebben tijdens extreme weersomstandigheden. Dit hebben ze laten zien door 27 verschillende daken te simuleren op de locaties van 27 KNMI-weerstations, gedurende 7 jaar. Meer resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in dit wetenschappelijk artikel: ‘Blue-green roofs with forecast-based operation to reduce the impact of weather extremes’.

De HvA ontwikkelt daarnaast businessmodellen voor de innovatieve techniek. Tot slot doet de GGD onderzoek naar de gezondheidseffecten van groen. De kennis en ervaring worden met andere Europese steden gedeeld. Zo hopen we dat blauw-groene daken ook daar ingezet worden om wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Aanleg eerste blauw-groene RESILIO daken

Video van Aanleg eerste RESILIO blauw-groene daken

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, de Alliantie, De Key en Consolidated.

Het project wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma.