Regenwater voor beregening tuin

Een groot kantoor met binnentuin wordt beregent met regenwater. Regenwater wordt via een filter en zandvanger afgevoerd naar keldertanks die in de parkeergarage staan. Het zijn meerdere tanks die ter plaatse gekoppeld worden als communicerend vat om zo een groot volume te creëren. Vanuit de tanks wordt de binnentuin beregent met regenwater via een pomp.  Deze pomp is voorzien van een droogloopbeveiliging. Dit systeem zorgt er voor dat de pomp automatisch uitschakelt zodra er geen regenwater meer wordt geleverd. De pomp loopt daarmee geen schade op door het drooglopen van de pomp.

Locatie: De Boelelaan, Amsterdam.