Regenwater opvang en gebruik bij de VerbroederIJ

De VerbroederIJ is een bruisende plek aan de noordoever van het IJ. Voorheen was het terrein een kale zandvlakte, nu wordt er optimaal gebruik van gemaakt. Het strandpaviljoen heeft een groot terras, organiseert markten, events en heeft een MoestuinderIJ voor en door de buurt. Regenwater wordt opgevangen in grote containers en speelt tijdens de steeds vaker voorkomende droge zomers een belangrijke rol bij het onderhouden van de buurtmoestuin.

Regenwater opvangen én benutten

De VerbroederIJ is bewust van hun watergebruik. Regenwater wordt opgevangen en speelt een belangrijke rol bij het bewateren van de buurtmoestuin. Het regenwater wat valt op het dak van het strandpaviljoen en de naast gelegen kas wordt opslagen in IBC-containers. Dit zijn grote vierkante containers met een inhoud van 1.000 liter. De containers zijn aan de bovenkant opengesneden, hierdoor kunnen ze er makkelijk met gieters water uithalen. Tijdens warme zomer dagen heeft de moestuin het water hard nodig, de tonnen zijn dan vaker leeg dan vol. Last van muggen, die groeien in stilstaand water, hebben ze dan ook niet. Gelukkig heeft het strandpaviljoen een groot dakoppervlak, na een regenbui raken de containers snel weer vol.

Wanneer de containers na een hevige piekbui bijna volraken zorgt een overstort dat ze niet overstromen. Het overtollige regenwater wordt dan via een open goot geleid naar de tuin. Er is een diepe kuil gegraven met daarin een blauwe ton die gevuld is met grind en waarvan de bodem is opengesneden. Vanuit de volle containers stroomt het regenwater via de goot naar de ingegraven ton waardoor het water makkelijk in de bodem kan zakken. Naast regenwater stroomt zand en ander fijn materiaal ook de ton in waardoor deze kan dichtslibben. Wanneer de ingegraven ton het regenwater niet meer goed infiltreert wordt deze leeggeschept en zandvrij gemaakt. Deze zelfgemaakte variant van een infiltratieput is een effectieve maatregel om de containers niet te laten overstromen en het water naar de bodem teruggegeven kan worden. Echter, kan deze maatregel niet overal in Amsterdam worden toegepast. Het is van belang dat de onderkant van de ton (of infiltratie put) boven de gemiddelde grondwaterstand wordt geplaatst.

Gezonde bodem

Naast het strandpaviljoen ligt de MoestuinderIJ. Twee keer per week wordt hier samen met de buurt gemoestuinierd. Het eerste jaar kwamen ze erachter dat er nog veel puin in de grond zat. Hierdoor wordt er gewerkt vanuit verhoogde moestuinbakken. Hier willen ze verandering in brengen, het creëren van een gezonde bodem, het vergoten van de biodiversiteit en circulair te werk gaan staat centraal. Er is een bloemenlint ingezaaid en er zijn fruitbomen gepland. Er zijn varkens waarvan de mest een jaar lang wordt bewaard om vervolgens compost van de maken.

‘Er komen veel mensen uit de buurt voedselresten brengen voor in de wormen bank. Hieruit maken we compost om de tuin en de bodem te voeden, en met een gezonde bodem hou je natuurlijk meer vocht vast!’, verteld Wendy, mede oprichter van de VerbroederIJ.

De VerbroederIJ is een paradijs voor mens, dier en natuur. Ze vergroten de biodiversiteit en maken het gebied hitte en regenbestendiger.