Rainproof Proeftuin Osdorp

Stadsboerderij Osdorp heeft een deel van de boerderij bestempeld als Rainproof Proeftuin. Hier kunnen buurtbewoners en vrijwilligers experimenteren met laag technologische technieken om water te besparen, grondwater aan te vullen en ons riool te ontlasten.

Regenwateropvang

De stadsboerderij wil graag regenwater gaan opvangen om te hergebruiken. De regenpijp van het dak van de stal zal worden afgekoppeld van het riool, hierdoor wordt het rioolstelsel ontlast. Het regenwater dat op het dak valt zal worden opgevangen in (waarschijnlijk) vier 1.000 liter bakken die ze ook in de landbouw gebruiken. Dit opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor het besproeien van de biologische moestuin van de boerderij en het afspoelen van de oogst. De overstort van de regenwateropvang zal naar een wadi gaan met natuurlijke en wilde begroeiing. Een wadi is een greppel die regenwater zowel kan vasthouden als infiltreren en zorgt voor aanvulling van het grondwater.

Verder komt er op het centrale paviljoentje een vegetatiedak. Dit dak dient als voorbeeld om de schoonheid en de Rainproof bijdrage daarvan te kunnen laten zien.

Droog composttoilet

Het eerste concrete project van de Rainproof Proeftuin wordt een composttoilet. Dit is een toilet waar urine en poep worden gescheiden en nuttig gebruikt. Het is niet voor niks dat in ons lichaam urine en poep geschieden worden. Waarom zou je het samen door het riool spoelen? De poep wordt afgedekt met zaagsel en as waardoor het langzaam droogt en composteert. Na twee jaar is het veilig te gebruiken als menselijke mest voor de boomgaard. De urine wordt gescheiden zodat de poep kan opdrogen en om stank te voorkomen. De urine wordt geleid naar de composthoop. Die is heel blij met het stikstofrijke vocht. De urineopvang in het droge composttoilet wordt gespoeld met opgevangen regenwater. Dit is ongeveer 0,2 liter per keer. Verder hoeft te composttoilet niet doorgespoeld te worden. Per dag scheelt dat zo’n 60 liter per persoon per dag. Met zo’n 20 gebruikers per dag sparen we als stadsboerderij zo al gauw meer dan 1.000 liter water per dag. En worden onze fruitbomen lekker gevoed met gezonde en lokale mest. Wat wil je nog meer?

Samenwerken met de buurt

Het composttoilet zal worden ingezet tijdens educatieactiviteiten op de stadsboerderij. De realisatie is een samenwerking tussen het upcycling bedrijf Peter Plank, de stadsboerderij en de vrijwilligers/ buurtbewoners.

Locatie: Stadsboerderij Osdorp