Rainproof dak Hullenbergweg

De gebouwen aan de Hullenbergweg 1 – 135, in Amsterdam Zuid-Oost zijn in 2018 voorzien van een groen dak. Hierdoor wordt een grote hoeveelheid regenwater opgevangen en gebruikt op het dak zelf.

Buffering water

De grote hoeveelheid groen op het dak beperkt het afstromen van regenwater naar de omgeving. Dat is een van de redenen waarom de Hullenbergweg inmiddels ook in de registers staat als een van de grotere Rainproof daken (~ 6.000 m2). De buffering van regenwater op het dak draagt bij aan de vermindering van de druk op het riool bij regenwaterknelpunt Hondsrugweg. Bij het vergroenen van het dak is tevens gezorgd voor ecologische voorzieningen, om lokale diersoorten te ondersteunen. Denk aan broedkasten voor diverse soorten vogels als kauwen, spreeuwen en mezen. Zo is een echte win-win situatie is gecreëerd.

Inheems groen

De gebouwen aan de Hullenbergweg scoren maximaal op de BREEAM-factor ‘Landgebruik en Ecologie’. Meer dan 70 procent van de footprint van deze campus is groen! De hoge score op landgebruik en ecologie komt omdat er zeer veel inheems groen is aangebracht op het half verhoogde dak van de parkeergarage, die de ruimte als een plein tussen de drie gebouwen opvult.