Regenwater afvoer bij overkapping Amsterdam Centraal Amsterdam Weerproof

Overkapping Centraal Station Amsterdam

Aan de IJzijde van station Amsterdam Centraal is in opdracht van de Gemeente Amsterdam, RVE Verkeer en Openbare ruimte, (voormalige DIVV), een nieuw busstation gebouwd.

Dit busstation is  voorzien van een overkapping die met zijn lengte van 360 m moest aansluiten bij de al bestaande stationskappen. Het ontwerp van de kap kwam tot stand in een vruchtbare samenwerking tussen Benthem Crouwel Architekten en Movares. Movares verzorgde daarbij het constructieve ontwerp.

Het ontwerp van deze reusachtige overkapping is er op gericht om een zo spraakmakend mogelijke overkapping te maken voor circa de helft van de gebruikelijke kosten zonder in te leveren op maat, allure of onderhoud.

Hemelwaterspuwer

Het regenwater dat op voorzijde van de overkapping valt, stroomt via een mooi ontworpen constructie direct naar het IJ.

Hierdoor vindt er geen afvoer van regenwater naar de riolering plaats. Het regenwater wordt geleid naar de boogspanten, een boogvormige gootconstructie. De hemelwaterspuwers aan het einde van de boogspanten lozen het regenwater direct op het IJ. Hierdoor is er 10800 m2 dakoppervlak afgekoppeld.

Een rainproof overkapping dus!