Onderzoek zoutbestendige planten

In de zomermaanden gebruikt de gemeente Amsterdam water uit de grachten voor het besproeien van planten. Dit water kan juist in deze warme periode een verhoogd zoutgehalte bevatten waar planten niet goed tegen kunnen. In de herfst van 2020 is op het Marineterrein Amsterdam een proef gestart waarin bewatering met brak water centraal staat, met als doel om beplanting tijdens extreme droogte beter te kunnen onderhouden.

Mogelijk verzilting door grachtenwater

In de zomer komen lange periodes van droogte steeds vaker voor. Beplanting heeft hieronder te lijden: het gras wordt geel, planten verdorren en de bomen verliezen vroeg hun bladeren. Dit terwijl beplanting van essentieel belang is voor de leefbaarheid in de stad. Bomen zorgen door middel van schaduw en verdamping voor verkoeling, gras wordt in de zomermaanden volop gebruikt voor recreatie en planten vormen een bron van biodiversiteit in de stad. Om de bomen en planten gezond te houden bewatert de gemeente in de zomermaanden het groen met water uit de grachten. Hier kan echter een probleem ontstaan: het grachtenwater kan, tijdens een lange droge periode, licht verzilten (het zoutgehalte in het water neemt toe) en kan daarom minder geschikt zijn voor het bewateren van planten.

Experimenten met verschillende plantvakken

Ooit was het Marineterrein een afgesloten gebied in het centrum van Amsterdam maar tegenwoordig wordt hier volop geëxperimenteerd met oplossingen om Amsterdam voor te bereiden op de toekomst. Zo wordt er gekeken naar het bevloeien van vaste planten met (licht) brak water uit het IJ. Op het terrein is de voormalige parkeerplaats heringericht en zijn er plantvakken aangelegd langs het IJ. In samenwerking met een stadsecoloog en op basis van een onderzoek van de Universiteit Nijmegen zijn er diverse planten geselecteerd voor de plantvakken. Hierin is er gekeken naar verschillende mate van zoutbestendigheid en is er gelet op of de planten passen in de lokale situatie (intensief gebruikt park). Er wordt onder andere gewerkt met: struisgras, barometerstruik, lamsoor en zeevenkel.

In de zomer van 2021 stond gepland om de plantvakken te besproeien met het water uit het IJ en te onderzoeken hoe dit de vitaliteit van de planten beïnvloed. Echter valt er nog niet veel te vertellen over de resultaten omdat het een hele natte zomer was en het niet nodig was om te sproeien. Ondertussen groeien de beplanten door, een mooi beeld maar er zijn nog geen resultaten. Het onderzoek wordt in 2022 vervolgt. Wanneer het onderzoek volledig is uitgevoerd kan dit een les zijn voor hoe Amsterdam in de toekomst haar groen gaat beheren in de droge maanden. Meer weten over de innovatieve ideeën die op het Marineterrein worden getest? Kijk op https://www.marineterrein.nl/

Locatie: Marineterrein Amsterdam