Groene daken in Nieuw-West

De wijk Noorderhof in stadsdeel Nieuw-West ligt in een regenwaterknelpuntenkaart met urgente prioriteit. Tijdens een hevige regenbui heeft de wijk problemen met wateroverlast. Ook ervaren de bewoners tijdens warme zomers steeds meer hittestress. De laatste jaren is er steeds meer bebouwing bijgekomen. Hierdoor voelen zij de urgentie om maatregelen te nemen. Het aanleggen van groene daken biedt een oplossing. Groene daken houden water tijdelijk vast en zorgen voor verkoeling. Het Groene Loket is samen met de bewoners aan de slag gegaan om dit te realiseren.

Groen dak

Een betaalbare en simpele oplossing is in dit geval het aanleggen van groene daken. Hiermee wordt het regenwater vastgehouden tijdens hevige buien en de wijk gekoeld tijdens warme dagen. De groene daken zijn aangelegd op de 2e en 3e etages en op schuren. De groene daken zijn voorzien van een constructie van drie lagen. Helaas is de bouwconstructie van de bestaande huizen niet geschikt voor de aanleg van groenblauwe daken.

Het proces

De belangrijkste uitdagingen waren het creëren van bewustwording van bewoners, het versimpelen van de aanschaf en de aanvraag voor subsidie van een groen dak. Een door ambassadeurs georganiseerde bewonersavond zorgde voor een hoge opkomst en veel inspiratie. Het Groene Loket is aan de slag gegaan met bewoners en hebben diverse persoonlijke gesprekken gevoerd. Zo werd er per locatie een intake gedaan en prijsindicaties gegeven. Vervolgens is er een team van professionals geformeerd om de uitvoering op zich te nemen. De meeste huizen zijn meer dan 20 jaar oud, zodoende is er tevens ook extra aandacht voor de dakbedekking en status van de dakconstructie.

Waar een deel van de bewoners initieel waren met het scherpe aanbod voor de groene daken, schrokken zij van de hoge reparatiekosten voor het dak. Dat maakte dat de investering een heel ander kaliber kreeg. Een deel van de wijk wilde liever niet tijdens corona het dak laten controleren, een ander deel van de wijk vond de ontstane vertraging bezwaarlijk. Dit hielp niet mee en de snelheid waarmee het project begon was er daardoor snel uit.

Eindresultaat

Na enkele weken leek men de draad weer op te pakken en is het toch gelukt een flink stuk van de wijk te voorzien van groene daken. Met namen in de “nieuwbouw”, waar geen subsidie werd vergeven, is toch gekozen voor de wijkaanpak. Dit heeft mede te maken gehad met de scherpe tarieven voor aanleg en aanschaf van ca. 40% doordat veel materialen gebundeld ingekocht konden worden.

In totaal zijn er 15 golfdakschuren vergroend, twee daken vernieuwd en vergroend. Mogelijk volgen er nog meer hoofddaken, het traject loopt nog steeds. In het verlengde van dit lopende project zijn er ondertussen gesprekken met nieuwe geïnteresseerden in de woonwijk. Na een prachtig resultaat waar de wijk trots op mag zijn, verwacht Het Groene Loket nog een vergroeningstraject op te starten in de wijk!

Organisaties

Dit project is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de bewoners, Joru begroeningstechnieken, Stichting Roofupdate en Het Groene Loket.

Locatie: Noorderhof, Nieuw-West