Natuurtuin Slatuinen

Op de Slatuinenweg, halverwege op nummer 45, is een groen metalen hek. Hierachter zit een prachtige groene binnentuin verborgen, de Natuurtuin Slatuinen. De tuin is in 1991 op initiatief van buurtbewoners als natuurtuin ingericht. Sindsdien wordt de tuin als bewoners-zelfbeheerproject onder deskundige begeleiding onderhouden. Zo wordt er natuureducatie in de tuin gegeven en wordt het beheer van de tuin gecoördineerd. De stichting krijgt van de gemeente Amsterdam een vergoeding voor onderhoud, waaruit het beheer wordt gefinancierd. Deze unieke tuin is een “wilde”, groene oase te midden van de stadse steenwoestijn. Hij ligt letterlijk verborgen achter de stenen gevels van de Slatuinenweg.

Regen en droogte

Deze tuin heeft geen problemen met hevige regenval, noch met droogte, integendeel, de tuin neemt het overtollige regenwater van de omgeving op. De tuin ligt als ware in een kom ten opzichte van de hoger gelegen tuinen, waardoor de tuinen op een natuurlijke manier afwateren naar de natuurtuin. Bij droogte wordt het water weer aangevuld door kwelwater. Dit is grondwater wat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt, vanwege de lage ligging van de tuin t.o.v. van de stad. De natuur past zich aan de omstandigheden aan en de natuurtuin blijft onder alle omstandigheden groen en aantrekkelijk.

Dat komt niet alleen door de manier waarop de tuin beheerd wordt, ook door de aanleg met poelen en slootjes dat het overtollige water buffert en uiteraard door de lage ligging van de tuin (op polderpeil) ten opzichte van de omgeving (stadspeil). De tuin ligt zelfs lager dan het riool.

Dit alles maakt de tuin bij uitstek klimaat- en Weerproof. De tuin voorkomt wateroverlast in de omliggende huizen en privétuinen. De tuin biedt schaduw en verkoeling op warme dagen.

Natuurbeleving en onderhoud

In deze tuin staat natuurbeleving voorop, vele plantensoorten groeien en bloeien in hun natuurlijke omgeving. Er zijn omstandigheden gecreëerd waarbinnen de natuur zoveel mogelijk haar gang kan gaan. Je vindt er diverse milieus zoals bos, natuurweide en moeras. Langs de randen van de tuin liggen stapelmuurtjes van stenen die hergebruikt zijn uit de voormalige tuin en elders uit de buurt.  Zo is er een prachtige dichte tuin ontstaan, gelegen tussen huizenblokken, met een omvang van ca 4.000m2.

Hier krijgt de natuur de ruimte. De bewoners sturen alleen af en toe bij. Bomen worden gesnoeid en planten die gaan woekeren worden ingeperkt om andere soorten een kans te geven zich te vestigen. De bladeren worden van de paden de tuin in geveegd en daar worden ze langzaam opgenomen door het ecosysteem. De natuurweide wordt slechts eenmaal per jaar gemaaid. Op deze manier is water geven, bijmesten of de tuin ophogen allemaal niet nodig.

Toegankelijk

Wil je een keer komen kijken en inspiratie opdoen? De tuin is open voor publiek:

  • Elke zondagmiddag van 13 tot 16 uur.
  • Elke donderdag van 10 tot 16 uur.

De andere dagen zijn voor natuureducatie aan schoolkinderen.
Voor groepen op aanvraag is de tuin eventueel op een ander tijdstip te bezoeken.

Meer informatie: www.natuurtuinslatuinen.nl

E-mailadres: slatuinen@telfort.nl