Klimaatbestendig wonen Overtoomse Loft

In Amsterdam Nieuw West staat het gebouw: de Overtoomse Loft. Dit gebouw is ontworpen vanuit vier achterliggende doelen: unieke woonruimte; ruimte voor samenleven; integratie van architectuur met natuur en proces van samenwerken.

Overtoomse Veld ondergaat een ingrijpende transformatie naar een verdichte, maar toch meer levendige stedelijke omgeving. De natuur wordt meegenomen in deze stedelijke ontwikkeling, van uitgebreid naar verdicht hoogwaardig ecologisch groen. In het gebouw worden een aantal van deze karakteristieken gebruikt om een unieke identiteit te genereren: maximaal natuurlijk beeld met variatie en dynamiek in contrast met de hoogwaardige architectuur.

Weerproof dak en binnentuin

Het dak en de binnentuin vangen regenwater op, en voeren het vertraagd af naar de riolering. Daarmee vermindert het gebouw de piekbelasting op het rioolstelsel. De vegetaties op het dak en de binnentuin maken gebruik van dit regenwater. Water opgeslagen in het substraatlaag verdwijnt door verdamping via de vegetatie en stroomt daarmee niet in het rioolstelstel.

Groenontwerp

In het gebouw zijn verschillende groene deelvlakken ontworpen. Allen met een andere positie, betekenis en ander microklimaat. De substraten van de groenvlakken zijn in principe veenbodem. Zeker op basis van regenwater als watervoorziening zal dit een vrij voedselarme en daarmee soortenrijke situatie op kunnen leveren. Daarin worden soorten geplant die thuishoren in het veenlandschap, watervegetaties van ondiep water met humeuze bodems, venige oevervegetaties, bloemrijke hooilanden, aansprekende soorten uit de ondergroei van broekbos en enkele meerstammige bomen. De bijzondere omstandigheden op verschillende locaties op en in het gebouw, wat betreft wind, water, zonlicht en kunstmatig licht, bieden een spectrum aan mogelijkheden.

Het project Overtoomse Loft is ontworpen door Olaf Gipser Architects en Ulrich Architectuur, in samenwerking met SMARTLAND en Vista.

Smartland Weerproof watersysteem

 

Winnaar Zuiderkerk- architectuurprijs 2020

Het woningbouwproject New West van opdrachtgever Heutink Groep en architecten Olaf Gipser Architects en VURB Architects heeft de Zuiderkerkprijs 2020 gewonnen. De gemeente Amsterdam kent jaarlijks een prijs toe aan de architect en opdrachtgever van het beste woningbouwproject.

Uit het juryrapport: “New West is een verdichtingsproject met een ongekend hoge kwaliteit en toewijding aan de buurt, waarmee een natuurlijke en logische plek om te wonen en verblijven is gecreëerd op een kavel waar dit door velen voor onmogelijk werd gehouden.

Locatie: Postjesweg, Amsterdam