Polderdak met zonnepanelen en groene vegetatie Amsterdam Weerproof

Het Polderdak

Het allereerste Polderdak, gerealiseerd op de Zuidas, oogt als een mooie, groene daktuin en fungeert tegelijkertijd als waterberging. Het bestaat uit een dijk met afsluitbare openingen en dragers met capillaire werking waar het groene dak op rust. De dijk houdt het regenwater tegen. Na de bui loopt het water langzaam weg door de openingen in de dijk, gecontroleerd en gestuurd door de innovatieve kleptechniek. Zo wordt wateroverlast als gevolg van extreme neerslag beperkt. Het unieke aan het Polderdak is de bestuurbaarheid; we kunnen steeds kiezen wat we met het water doen: hergebruiken, laten staan of  laten afvloeien. De hoogte van de dijk is afhankelijk van de draagcapaciteit van het gebouw. Polderdak Zuidas heeft een omvang van 1200 m2 en een minimale capaciteit van 84 m3. Dit is vergelijkbaar met de opvangcapaciteit van 210 m2 oppervlaktewater. Het eerste Polderdak van de wereld op het dak van Old School aan de Gaasterlandstraat in Amsterdam is in juni 2020 verhuisd naar het pand van de Voedselbank Amsterdam Zuid. Daar komt de begroeiing van het Polderdak te liggen. Op deze manier krijgt het eerste polderdak ter wereld een nieuwe bestemming en wordt het groene dak hergebruikt op een nieuwe locatie.

Meerdere voordelen voor de eigenaar
Ook voor de eigenaar of huurder van het gebouw zijn er veel voordelen. Afhankelijk van de situatie en gebouwconditie is een besparing van 10 tot 30% op de energielasten mogelijk. Verder biedt een groen dak kansen voor biodiversiteit, voedselproductie, het dempen van geluid, koeling van stedelijke hitte en het afvangen van fijnstof.

Aantrekkelijke buitenruimte
Het Polderdak Zuidas is een zichtbare en zeer aantrekkelijke buitenruimte met bloemen en planten, waar dan weer vogels en insecten op af komen. Zeer regelmatig worden hier rondleidingen gegeven aan waterprofessionals, overheden en buitenlandse delegaties, die zich laten inspireren door dit bijzondere dak. Maar het dak wordt ook gebruikt door de mensen die in broedplaats Old School hun bedrijf hebben, om even van de rust en de natuur te genieten.

Voorbeeldfunctie voor de hele wereld
Het Polderdak Zuidas is een Nederlandse innovatie van De Dakdokters, die op initiatief van Green Business Club Zuidas samen met Gemeente Amsterdam en Waternet hun idee voor het eerst hebben kunnen realiseren.  Er is veel belangstelling voor het Polderdak van internationale organisaties en overheden, die interesse hebben in alternatieve manieren van waterbeheer. Het Polderdak Zuidas heeft een voorbeeldfunctie voor de hele wereld om op duurzame en innovatieve wijze om te gaan met klimaatverandering.  Zo fungeert het Polderdak ook als ontmoetingsplaats tussen bedrijven, tussen internationale partijen en locale initiatieven, tussen overheid  en bedrijfsleven. Het Polderdak is in 2013 genomineerd voor de Nationale Waterinnovatieprijs. Met het Polderdak als drager is er een multifunctionele dakomgeving tot ontwikkeling gekomen op de Old School. Hiermee is het Polderdak een belangrijke inspiratie geweest voor de Amsterdam Rooftop Solutions.

Sacha Stolp, projectleider Water van Green Business Club Zuidas:
“Dit is het begin. Wat zou het mooi zijn als dit concept mainstream wordt en Amsterdam, Nederland, het liefst de wereld komt vol te liggen met polderdaken. Niet alleen is dit goed met oog op weerbare steden, het is ook nog eens heel duurzaam”.

Locatie: Old School Amsterdam, Gaasterlandstraat, Amsterdam