Groene Batjan Binnentuin

De binnentuin van de voormalige school in het bouwblok tussen de Batjanstraat en Sumatrastraat in Amsterdam-Oost is veranderd van een stenig plein naar een groene tuin. Ook zijn de regenpijpen afgekoppeld en zijn er regenwatervijvers aangelegd. Zo vermindert deze binnentuin wateroverlast en hitte én zorgt voor een toename van de biodiversiteit in de omgeving.

Groene binnentuin

De transformatie van de binnentuin aan de Batjanstraat brengt veel positieve effecten met zich mee. De groene binnentuin zorgt voor een beter stadsklimaat; minder wateroverlast, minder hitte, een gezondere bodem, meer biodiversiteit en betere luchtkwaliteit. In de tuin staan bomen die schaduw bieden en er groeien diverse planten. De vijver is omringt door groen en in het water zwemmen vissen. Sommige bewoners hebben van een stukje groen een moestuin gemaakt om groente en fruit te verbouwen.

Tegel eruit, groen erin

De binnentuin was erg versteend. Door het weghalen van tegels is er oppervlakte aan groen voor in de plaats gekomen. Door de beplanting kan het regenwater beter de grond in zakken. Als regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in. Zo hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.

Afkoppelen op regenwatervijver

De regenpijpen van de voormalige school zijn bij het herontwerp afgekoppeld. Door de regenpijpen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Het regenwater wordt opgevangen door een regenwatervijver. Door deze vijver wordt het regenwater na een extreme bui tijdelijk opgeslagen. De vegetatie in de vijver en de groene oevers zorgen voor de reiniging van het water.

Initiatief

De omliggende flats en de voormalige school zijn in bezit van de woningcorporatie Eigen Haard. In de voormalige school wonen conservatoriumstudenten en tijdens het ontwikkelen van de groene binnentuin was ook stichting Accu daar gevestigd. Met Samen Groen van Eigen Haard kregen ze zeggenschap en controle over de staat en het gebruik van de gemeenschappelijke binnentuin. De studenten wilde graag van het schoolplein een leuke tuin maken en stichting ACCU wilde het schoolplein ook gebruiken voor kleinschalige activiteiten. Samen hebben zij het initiatief genomen om de tuin opnieuw in te richten. De financiering van het plein komt gedeeltelijk van stadsdeel Oost en veel vrijwillige inzet van stichting ACCU en bewoners van het pand.

Onderzoek collectieve groene binnentuinen

In opdracht van Amsterdam Weerproof is er onderzoek gedaan naar de meerwaarde van groene collectieve binnentuinen. In dit onderzoek is de transformatie van de Batjanbuurt onderzocht. De volgende twee vragen stonden hierbij centraal: ‘Hoe krijgen we de versteende collectieve binnentuinen weer groen? En hoe kunnen we de nu al groene collectieve binnentuinen groen houden en meer waarde toevoegen.’

Locatie: Batjanstraat, Amsterdam