Aanleg groen dak boven garage Amsterdam Weerproof

Groen daksysteem op parkeergarage

Op het dak van de parkeergarage aan de Trompenburgstraat in Amsterdam is een Nophadrain Intensief Groendaksysteem gerealiseerd met schelpen, paden en verhogingen waar boompjes in gaan groeien. Het dak heeft een oppervlakte van 2.800 m² en kan door bewoners als gemeenschappelijke tuin worden gebruikt.

Intensieve groendaken zijn vergelijkbaar met bodemgebonden groenvoorzieningen, zoals tuinen en parklandschappen en hebben een groot waterbergend vermogen. De vegetatie bestaat uit gazons, heesters en bomen en kan eenvoudig gecombineerd worden met begaanbare en berijdbare verhardingen. Intensieve groendaken treft men niet alleen aan op daken van gebouwen, maar ook bovenop ondergrondse constructies zoals parkeerkelders. De ruimte die wordt ingenomen door de gebouwen en de ondergrondse constructies wordt indirect teruggegeven door de aanleg van intensieve groendaken.

Voordelen Intensief Groendaksysteem

  • Vermindering van de belasting van het riool: doordat het groendaksysteem de hemelwaterafvoer vertraagt bij piekbelastingen, die optreden bij steeds vaker voorkomende hevige stortbuien.
  • Optimaal ruimtegebruik: met name in stedelijke gebieden neemt de kwaliteit en kwantiteit van de leefomgeving toe door het toepassen van gestapeld ruimtegebruik.
  • Tegengaan van het hitte-eilandeffect: in tegenstelling tot betonnen daken zetten groendaken zonne-energie niet volledig om in warmte-energie, maar in waterdamp. Dit zorgt voor een verkoelend effect op de leefomgeving.
  • Bescherming dakbedekkingssysteem: de schadelijke invloed van zonlicht en regen bereiken het dakbedekkingssysteem midner snel door de vegetatie waardoor het dakbedekkingssysteem wordt beschermd en een langere levensduur krijgt.

Locatie: Trompenburgstraat, Amsterdam.