Drijvende woningen op IJburg overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Drijvende woningen op IJburg

Door klimaatverandering wordt ook in Amsterdam de kans op een overstroming in kwetsbare lage gebieden groter. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we ook in de toekomst veilig en droog kunnen wonen? Het bouwen van drijvende woningen is een manier om hiermee om te gaan. Een voorbeeld van deze vorm van overstromingsbestendig bouwen is het nieuwbouwproject op IJburg: Drijvende woningen die meebewegen met waterniveau.  

De 55 woningen zijn sinds 2011 opgeleverd en zijn onderdeel van een groot woningbouwproject op Steigereiland, Haveneiland en de Rietlanden (drie woonwijken). De leidingen tussen de woningen en het vasteland zijn flexibel. Dit vangt het hoogteverschil op tussen de woningen, die met het waterpeil decimeters op en neer bewegen, en de vaste steiger.  

Anders dan bouwen op palen of ander manieren om woningen te verhogen is dit project een mooi voorbeeld van adaptief en innovatief bouwen waarbij woningen of bouwblokken zich aanpassen op eventuele toenemende overstromingsdiepte (door zeespiegelstijging).  

Voor meer informatie kijk je bij handige links.

Drijvende woningen op IJburg Amsterdam Weerproof