De Natuurtalent Tuin

Van parkeerterrein naar groene oase. In 2018 nam creatief tuinontwerper Inge Slothouber het initiatief om van een versteend parkeerterrein een biodiverse modeltuin te maken. In de Natuurtalent Tuin, gelegen in de Tuinen van West, worden natuurlijke systemen nagebootst. Het Natuurtalent Inge wil met deze tuin Amsterdammers inspireren tot het aanleggen van groene, natuurlijke tuinen met minimale verharding. Bij elk tuinontwerp houdt Inge rekening met de huidige en toekomstige weersextremen. Op de natuur gebaseerde oplossingen maken haar tuinen klimaatbestendig.

Een groene oase begint bij de bodem

De plek van de Natuurtalent Tuin diende voorheen als parkeerterrein. De tegels zijn eruit gehaald en zand is afgevoerd. Om de grond vruchtbaar te krijgen heeft Inge verschillende lagen grond aangebracht. Paardenpoep, houtsnippers en hooi in combinatie met zeeklei maakt dat de grond heel vruchtbaar is geworden. ‘Iedereen kijkt zijn ogen uit, het lijkt wel alsof de tuin er al 10 jaar ligt’, verteld Inge enthousiast. Een gezonde bodem is de basis waardoor groen kan floreren, regenwater beter wordt vastgehouden door planten en het makkelijker wegzakt in de bodem.

Natuurlijke waterpoel

In de inspiratietuin is een natuurlijke waterpoel gegraven. ‘Het was altijd al mijn droom om een grote poel te hebben met kikkers en padden’, verteld Inge. De natuurlijke waterpoel biedt niet alleen een habitat voor dieren maar maakt de tuin ook beter bestand tegen weersextremen.

Hevige regen

Bij het aanleggen van de tuin is er goed nagedacht over het afwateringssysteem, regenwater wordt opgevangen voor later gebruik. De tuin bestaat uit beplanting en paden van halfverharding waar regenwater goed in de bodem kan infiltreren. Daarnaast vult ook de poel met regenwater tijdens een bui. Als het hard regent stroomt het overtollige water van de poel naar de greppel, die Inge rondom haar de tuin heeft gegraven. Ten slotte staat de greppel in verbinding met de sloot. Door al deze verschillende rainproof maatregelen krijgt regenwater ruimte in de tuin en zorgt het niet voor overlast.

Extreme droogte

Ook tijdens droge perioden heeft de waterpoel een belangrijke functie. De poel dient als waterbuffer en houdt de tuin goed vochtig. Tijdens droogte geeft de poel via de bodem zijwaarts de planten water. Als het echt heel droog is maakt Inge gebruik van het water uit de sloot, sproeien met kraanwater is niet nodig. ‘Ik merk dat we toe moeten naar planten die beter stand zijn tegen droogte’, verteld Inge. Ze vindt inheemse beplanting belangrijk, maar uitheemse planten doen het hier ondertussen ook goed. Het bananenbos in de tuin is volgens Inge hét bewijs hoe warm het is in Nederland.

Organisch tuinontwerper

Het Natuurtalent Inge Slothouber is sinds 2007 bezig met organische tuinontwerpen in en rond Amsterdam. Veel van haar klanten willen hun tuin, dat betegeld is door vorige bewoners, vergroenen. Het ontwerpen van tuinen is voor Inge een creatief proces, ze neemt de tijd om de tuin te observeren. Het Natuurtalent heeft al veel tuinen in Amsterdam vergroend en klimaatbestendig ingericht. Ben je benieuwd? Neem contact op met het Natuurtalent en neem een kijkje in de Natuurtalent Tuin.

Locatie: Nico Broekhuysenweg 22, Tuinen van West