De Koppeling

In Amsterdam zuidoost ligt tussen het AMC en de A2 de gesloten jeugdinrichting  De Koppeling. Bij de uitbreiding in 2010 is hier een groen dak aangelegd gecombineerd met een infiltratievoorziening. Door deze combinatie vindt er geen afvoer van regenwater naar het riool plaats. Het grootste gedeelte van het regenwater wordt op het groene dak opgevangen en vertraagd.

Bij veel regen wordt het overschot aan regenwater via een buizenstelsel afgevoerd naar twee infiltratiekratten in de ondergrond. De opgespoten zandlaag onder het kavel maakt de infiltratie eenvoudig, omdat zand makkelijk infiltreert. Bovenop deze infiltratiekratten is onder andere een sportveld gerealiseerd. Een deel van de watercompensatie opgave is door de volledige verwerking van hemelwater op eigen terrein gerealiseerd.

Locatie: Tafelbergweg, Amsterdam