De eendenkooi van Ruigoord

De haven van Amsterdam is veel meer dan een verzameling loodsen, silo’s, kranen en kades. In de groene rand van het westelijk havengebied is op historische kaarten een eendenkooi te herkennen. Die heeft daar, op de zuidpunt van het voormalige eiland Ruigoord, sinds 1652 gelegen. De kooi voorzag een groot gebied van eenden voor consumptie. De plaats waar hij lag was tot begin 2012 een ruigte aan de Bauduinlaan, begrensd door een fietspad, een watergang, diverse bedrijven en de Amsterdamse Golfclub. In opdracht van Haven van Amsterdam reconstrueren Stichting Het Eiland en diverse andere partijen ‘de eendenkooi van Ruigoord’. Waterberging en gecontroleerde waterafvoer zijn daarvan ‘fysiek’ de belangrijkste functies.

Waterbergende functie
In het najaar van 2020 is Haven Amsterdam de waterhuishouding op de kooi aan het aanpassen. Een nieuwe stuw moet de doorstroming beter gaan reguleren, en specifiek onderhoud moet de natuurwaarden verder bevorderen. In de komende jaren zal het omringende bedrijventerrein zich ontwikkelen en verder bebouwd worden. Hierdoor zal waar nodig de capaciteit van het waterbergend vermogen van de kooi op aangepast worden. Op deze manier zal niet alleen de ‘aankleding’ van de kooi maar ook haar waterbergende functie wat langer en organisch in ontwikkeling zijn. Begin 2021 zal er meer informatie komen met de bevindingen en werkzaamheden van het afgelopen jaar 2020.

Positieve waarden
Maar het project heeft ook een aantal andere waarden in gedachten:

  • de plek ligt in een van de recreatieve routes van de haven,
  • cultuurhistorisch is de kooi van belang omdat zo een stuk geschiedenis zichtbaar wordt in het moderne landschap,
  • de maatschappelijke bijdrage ligt in de deelname van jongeren van het project School2Work. Jongeren die dreigen uit te vallen uit het schoolsysteem doen hier een nieuw perspectief op hun toekomst op,
  • er komt een klein voorlichtingscentrum met informatie over eendenkooien en lokale natuur & milieu in brede zin. De haven hecht veel waarde aan ontwikkeling van de biodiversiteit in een gezonde ecologie.

De doelen van deze kooi zijn dus, naast waterberging en gecontroleerde afvoer, vooral educatief en wetenschappelijk; cultuurhistorie, re-integratie, ecologie, voorlichting en medewerking aan onderzoek in plaats van vangst van eenden voor consumptie. Wij hopen, door het levende verhaal van de reconstructie te vertellen met verschillende media en vanuit verschillende ‘standpunten’, bij te dragen aan een groeiend bewustzijn over het grotere plaatje waarin we leven.

Bekijk voor meer informatie de website of de Facebookpagina

Locatie: Bauduinlaan, Amsterdam