Circl: groene oase op de Zuidas

Groene inrichting tuinen ABN AMRO & Circl  

Vanuit de wetenschap dat een groene omgeving helpt bij stedelijke uitdagingen zoals het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast is rondom het hoofdkwartier ABN AMRO en het circulaire paviljoen Circl een groene oase ingericht. Tegelijkertijd komt uit vele onderzoeken naar voren dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving. Ze voelen zich mentaal beter, zijn minder vaak ziek en zijn productiever.

Op het dak en de gevels van het Circl gebouw is groen aangebracht. Ook de tuin van Circl is aangelegd op een dak, daaronder is namelijk een kelder. Ondanks de 100% daksituatie is het uitgangspunt een zo maximaal mogelijke groeninrichting te realiseren gericht op beleving en klimaatadaptatie.

Met het tuinontwerp heeft Donkergroen de ELCA Trend Award 2018 gewonnen. Dit is een internationale prijs die iedere twee jaar uitgereikt wordt aan een toonaangevend duurzaam groenproject.

Groene inrichting voor het microklimaat

Het groene ontwerp van van de tuin en het gebouw hebben veel positieve effecten op het microklimaat. Er is sprake van een microklimaat als op kleine schaal de omstandigheden anders zijn dan in de omgeving.

  • Op warme dagen verdampen planten water waardoor de omgevingstemperatuur daalt
  • Slechts een klein deel van het regenwater stroomt ‘door’ het profiel heen
  • Een deel van de regen verdampt vanaf de plant, zelfs voordat het de grond raakt
  • Hemelwater kan infiltreren en is zo langere tijd beschikbaar voor beplanting (groei en verdamping)
  • Door het beperken van verharding, heeft de zon minder oppervlak om te verhitten.

De verhouding grijs/groen is 55/45. Een bloeiende en levende tuin biedt veel leefruimte voor flora en fauna. En in een groene tuin is het prettig verblijven.

Grijswatersysteem

De hemelwaterafvoer (HWA) van het hele terrein en de omringende gebouwen gaan naar een waterberging. Het water sijpelt door verharding en beplanting naar niveau van het kelderdak, van daar wordt het opgepompt naar de waterberging. Slechts 10 tot 40% van de regen uit de tuin eindigt in de berging, de rest verdampt voortijds.

Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor het grijswatersysteem van Circl. De tuin wordt ermee besproeid en de wc wordt er mee doorgespoeld.

Informatie over het systeem om regenwater af te koppelen:

  • capaciteit bergruimte 210.000 L
  • er is enkel een noodoverstort op riool
  • olieafscheidende goten om vervuiling te voorkomen

Circulariteit

De tuin is circulair is net als Circl zelf. Donker groep heeft de tuin ontworpen en aangelegd. Meer weten over circulariteit? Bekijk dan de rondleiding door Circl:

Video van Circulariteit gaat veel verder dan hergebruik

Locatie: Gustav Mahlerplein, Amsterdam