Chassé poort Amsterdam

De binnentuin van Chassé poort in Amsterdam – West is een volledig gesloten binnentuin. Aansluiten op het riool was moeilijk maar dit opende deuren naar een milieu vriendelijk alternatief. De tuin is op de vollegrond aangelegd. Het voordeel dat we hiermee konden behalen is het toepassen van waterpasserende verharding. Dit scheelde tevens in rioolkosten.

Locatie: Witte de Withstraat, Amsterdam.