Event: Zelfbouwmarkt

Centrumeiland IJburg

Het Centrumeiland van IJburg: een nieuw stuk land met ruimte voor 1100 tot 1500 woningen. De eerste paal is in 2018 de grond ingegaan en ondertussen wordt er druk gebouwd. Rainproof is een van de kernambities van het stedenbouwkundigplan van Centrumeiland IJburg.

De rainproof-opgave is hoofdzakelijk:

  • Het opvangen en benutten van regenwater voor bijvoorbeeld de groenvoorziening;
  • Het afvoeren van regenwater in geval van extreme buien

Dit wordt komende tijd verder uitgewerkt in het ontwerp van de openbare ruimte en voor uit te geven kavels.

 

Zichtbaar regenwater in de openbare ruimte

Centrumeiland is in begin 2015 gerealiseerd door het ophogen met zand. Uiteindelijk zal het eiland bolvormig worden aangelegd, waardoor het hoogste punt 5 meter boven NAP komt. Door het zandpakket onder de heuvel kan regenwater gemakkelijk infiltreren. Er hoeft daarom geen hemelwater riolering worden aangelegd. Het is namelijk eerder een uitdaging om het regenwater op te slaan in de bodem, dan het kwijt te raken na een regenbui.

 

De gekozen groenstructuur hangt nauw samen met de rainproof inrichting van de openbare ruimte. Dankzij het hoogteverschil zal het regenwater via stegen, goten en pleintjes een weg naar de groene plekken vinden en zich daar verzamelen. Een deel van de groenvakken wordt een wadi (opvang van regenwater, dat binnen 24 uur in de bodem wordt opgenomen). Hiermee krijgt het regenwater een zichtbare en prominente plek in de openbare ruimte.

 

Klimaatbestendig bouwen

Van toekomstige kaveleigenaren wordt verwacht bij te dragen aan een rainproof eiland, door regenwater op te vangen, te benutten of slim af te voeren. Dankzij de zandbodem kan het regenwater makkelijk infiltreren. Mogelijke rainproof oplossingen zijn groene waterbergende daken, groene tuinen en waterdoorlatende bestrating. Of het benutten van regenwater voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, wasmachines, of voor irrigatie van tuinen. We hebben een brochure gemaakt om de kaveleigenaren te inspireren en te laten zien hoe ze bij kunnen dragen aan een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

 

Meer informatie