Buurttuin Ruyschstraat

Op de hoek van de Ruyschstraat en de Wibautstraat bevond zich een parkeerterrein en plein. Samen vormden zij een groot verhard oppervlak met slechts enkele bomen in te kleine boomspiegels.

Tegels verwijderen

Donker groep heeft een plan gemaakt om waar mogelijk tegels te verwijderen en een buurttuin te realiseren. Dit zorgt voor een betere infiltratie van het regenwater. Daarnaast geeft de buurttuin een kwaliteitsimpuls aan de belevingswaarde van het openbaar groen en de sociale samenhang in de wijk.

Voor de nieuwe buurttuin zijn plantvakken gerealiseerd rondom de bestaande bomen en vervolgens ingeplant met diverse vaste planten voor een ecologische impuls. Om de gebruikers goed te kunnen laten genieten van de buurttuin zijn er wandelpaden in de tuin gerealiseerd van schelpen (waterdoorlatend) en zijn er enkele stammen neergelegd om op te kunnen zitten.

Samenwerking

De tuin is tot stand gekomen in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Oost, Stadgenoot en enthousiaste buurtbewoners die de tuin nu ook beheren.

Locatie: de hoek van de Ruyschstraat en de Wibautstraat, Amsterdam.