Groen dak op de VU met Zuidas Amsterdam Weerproof

Wageningen Universiteit

De leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit heeft een track record op het gebied van neerslagmeettechnieken en het begrijpen en voorspellen van overstromingen. Het Weerproof netwerk biedt mogelijkheden om kennis te delen met een groter publiek.

Wageningen Universiteit zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van kennis en technieken om overstromingen in stedelijk gebied te voorspellen of, beter nog, te voorkomen.

Wageningen Universiteit is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.