Technasium

Het Technasium is een onderwijsstroom voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Er zijn in Nederland zo’n 100 technasiumscholen die de ruim 30.000 technasiumleerlingen opleiden tot gedreven, nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen en tot competente, kritische wereldburgers. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken.

Om het klimaat, onze wereld en onze toekomst te sparen is duurzaam denken, produceren, consumeren en handelen noodzakelijk. Het dan ook een van onze pijlers. Waternet en Weerproof zijn op verschillende manier bij opdrachten voor onze leerlingen betrokken.

Zoals hier voor de Technasium TopAward, aan de slag met Daniël Goedbloed na een masterclass over klimaatadapatatie.