Spelen met water in tegelgootjes Amsterdam Weerproof

Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. Zij verbindt zich aan opdrachtgevers, ontwerpers, verwerkers en beheerders met Straatbepalende oplossingen voor een aantrekkelijke, veilige, toegankelijke en duurzame leefomgeving.  Het klimaatbestendig maken van onze stedelijke omgeving vraagt om nieuwe bestratingsproducten waarmee regenwater op een duurzame wijze afgevoerd kan worden. Wij denken daarin graag mee en zijn benieuwd naar de reacties.

In aanvulling op ondergrondse voorzieningen biedt bovengronds afvoeren kansen om water voor bewoners beter zichtbaar te maken, meer groen in te passen en zo een aantrekkelijk leefomgeving te creëren op plekken met weinig ruimte en meerdere functies.

Projecten