NL Greenlabel

NL Greenlabel heeft een missie. Nederland groener en duurzamer te maken. De natuur naar de stad  halen en zorgen voor een goede balans samen met de natuur. In een harmoniërende omgeving, kennen we geen hittestress, wateroverlast, een tekort van biodiversiteit etc. Het begint bij het besef dat het anders kan en anders moet. Met de NL Greenlabel methodiek is de integrale duurzaamheid van producten, materialen, planten en gebieden inzichtelijk gemaakt. Door al voor het ontwerp na te denken over de omgeving, de gebruikers, de materialisatie etc. krijg je op alle fronten toegevoegde waarde. Zeker als je ook nog eens gebruiksfuncties combineert zoals verharding die zowel gebruikt wordt om van A naar B te komen, water infiltreert en voor een groene uitstraling zorgt. Daarom delen we graag onze kennis en kunde met het Weerproof netwerk om gezamenlijk tot deze oplossingen te komen.

Willen we in de toekomst aangenaam blijven wonen, moeten we oplossingen bedenken voor de klimatologische veranderingen, Weerproof maken van de stad is daarin een belangrijke stap.