Geveltuin met bloemen en klimplanten Amsterdam Weerproof

Natuur&Milieuteam Zuid

Samen werken aan een prettige groene leefomgeving, die duurzaam is ingericht. Dat is in het kort wat Natuur&Milieuteam Zuid wil realiseren in Amsterdam Zuid samen met bewoners, ondernemers en met de gemeente. Wij zien de gevolgen van de klimaatverandering en weten hoe belangrijk duurzaam (her)gebruik van water is voor het behoud van groen in de stad. We hopen dat er veel bewoners meedoen en hun eigen leefomgeving (tuin, geveltuin, boomspiegel voor de deur) watervriendelijk inrichten.

Natuur&Milieuteam Zuid draagt bij aan een Weerproof Amsterdam omdat slim omgaan met (regen)water onze groene leefomgeving verbetert!

Projecten