GroeneBuurten
Groene dak op schuur bij Huis van de Wijk Lydia Amsterdam Weerproof

GroeneBuurten

GroeneBuurten zet zich in voor groene, duurzame en sociale buurten in Oud-Zuid en de Zuidas. Dit doen wij samen met buurtbewoners. Wij informeren, organiseren en geven advies.

Wij hebben twee speerpunten bij het vergroenen van de buurten: de stad klimaatbestendiger maken en tegelijkertijd zorgen voor de toename van de biodiversiteit. Door bewoners te motiveren, te betrekken en te ondersteunen bij de aanleg, het onderhoud en de verbetering van groen in de stad, creëren we de haarvaten van de ecologische hoofdstructuur, waarin de beplanting bijdraagt aan een goede waterhuishouding.

Alle projecten van Weerproof-partners tezamen maken de stad meer klimaatbestendig als wij complementair aan elkaar werken. Het delen van kennis, expertise en contacten via het netwerk draagt hier enorm aan bij.

Projecten