Jungle Amsterdam

Groen moet je doen! Het groenprogramma van de Jungle gaat van groot groen zoals klimaatadaptatie projecten tot klein groen, zoals onze buurtmoestuin voor bewoners van de Dapperbuurt. Jungle is een onafhankelijk informatie- en adviescentrum voor duurzaamheid in Amsterdam Oost.  We organiseren acties, bijeenkomsten, informatieavonden, we zijn een informatiepunt. Voor iedereen die iets met duurzaamheid wilt, maar niet precies weet hoe. Bewoners in Oost kunnen altijd aankomen met vragen, of juist met plannen en acties. Wij kijken waar we kunnen helpen en meedoen. Ook om de stad klimaatadaptief te maken! Voor Jungle zijn alle thema’s met elkaar verbonden; circulariteit, de energietransitie, groen en klimaatadaptatie en het sociale aspect. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in een duurzame wereld!

Project