Hydrorock

Hydrorock ontwikkelt innovatieve producten op het gebied van hemelwater en oppervlaktewater. Denk hierbij aan het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie. We gaan voor het optimaal benutten van de bodem tegen wateroverlast en verdroging. Dit is cruciaal door het veranderende klimaat, niet alleen voor het waterbeheer maar ook voor het groenbehoud en de voedselproductie. Onze producten zijn ecologisch verantwoord voor onder de grond. Zowel overheden als particulieren kunnen bij ons terecht.

Projecten