Bloeiend groen dak met dakraam van het Groene Loket Nuenen Amsterdam Weerproof

Het Groene Loket

Het Groene Loket stimuleert vergroening in steden om wateroverlast en stormschade door hoosbuien te beperken, verkoeling te brengen tegen hittestress en biodiversiteit te vergroten.

Dat doen wij onder andere door de aanleg van groen (blauwe) daken en daktuinen. Voor particulieren, maar ook door het opzetten en begeleiden van bewonersprojecten. Dan werken wij samen met bewoners, belanghebbende en gemeenten om wijken en woningen aan te passen en klimaatbestendig in te richten. Samen bouwen we aan een groene, koele en regenbestendige leefomgeving.

Aanpak

Wij opereren op landelijk en lokaal niveau waarbij de bewoner te allen tijde op één staat. Ons streven is om het proces om te vergroenen zo simpel mogelijk te maken. Ons netwerk zorgt voor diverse expertise en maakt snel schakelen mogelijk. Zodat het traject effectief en snel afgerond wordt.

Het Grote Groene Dakenplan 2023

Met het nieuwe initiatief het Grote Groene Dakenplan roept Het Groene Loket samen met haar partners bewoners en organisaties op de aandacht te richten op het onbenutte dakenlandschap. Om deze samen duurzaam in te zitten met de aanleg van groendaken. Zo werken we aan een groene, koele en toekomstbestendige leefomgeving.

Projecten