Daklab Hogeschool van Amsterdam Weerproof

greenSand

Wij zijn greenSand en wij ruimen CO2 op uit de lucht om klimaatverandering te stoppen. Dat doen wij door de natuurlijke verwering van Olivijn zand en stenen. Dit gesteente reageert met CO2 en legt het vast in de bodem.

Hoosbuien en bijbehorende wateroverlast zijn het gevolg van klimaatverandering. Met onze CO2 opruimende split gaan we klimaatverandering tegen én doen we aan klimaatadaptatie door waterdoorlatende verharding.

Mensen kunnen met kleine acties zelf een positieve invloed hebben op hun omgeving.

Projecten