GEP Regenwater

De afgelopen 15 jaar heeft GEP Regenwater zich ontwikkeld tot een vooraanstaande leverancier van regenwatersystemen.

De ambitie van GEP is het ontwikkelen en leveren van systemen ten behoeve van decentraal milieuverantwoord watermanagement om de kwaliteit van water te verbeteren, het water te gebruiken en overstromingen te voorkomen. Met en voor onze klant wil GEP komen tot een duurzaam, veilig en brongericht watersysteem met de beste verhouding tussen prijs, milieu en besparing. Zo wil GEP het afkoppelen en gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen.

Afvoer van regenwater in stedelijk gebied is noodzakelijk om te voorkomen dat straten en pleinen overstromen en tunnels en kelders onderlopen. GEP ontwikkelt, produceert en verkoopt hiervoor componenten waarmee regenwater wordt opgevangen, gefilterd en gebruikt.

Projecten