Kaart van dakpark Orlyplein Amsterdam Weerproof

De Wilde B.V.

De Wilde Grond Weg en Waterbouw is de specialist op het gebied van de uitvoering van binnenstedelijke complexe infrastructurele werken. Met de implementatie van het ontwerp in de omgeving en de uitvoering van de transformatie van het Orlyplein van grijs naar groen, hebben we de waterbergingscapaciteit  van de stad vergroot. Wij werken graag mee aan een Weerproof Amsterdam.

Amsterdam is gebaat bij goed functionerende infrastructuur die toekomstbestendig is en in staat klimatologische veranderingen aan te kunnen.

Projecten