Rooftop Revolution
Groene daken kansen op de Zuidas Amsterdam Weerproof

De Green Business Club

Green Business Club Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren en realiseren van duurzame projecten. De aangesloten bedrijven bij GBC Zuidas hebben de ambitie om van het meest aantrekkelijke, internationale zakelijke hart van Nederland ook de meest duurzame kantorenlocatie te maken. Het Weerproof maken van Zuidas sluit aan bij deze ambitie: een duurzame Zuidas is een gebied dat bestand is tegen de meer intense weersverschijnselen van nu en de toekomst. Binnen onze projectgroep Water is dit dan ook een belangrijk thema.

Het Weerproof maken van de stad is even belangrijk als het noodzakelijk is: als we geen maatregelen treffen, overstromen delen van de stad bij hevige regelval met alle gevolgen en kosten van dien. Het Weerproof maken van de stad is daarom onderdeel van het verduurzamen van de stad. In de Ambitieverklaring Duurzaamheid Zuidas 2015 – 2020, ondertekend door vrijwel al onze participanten, is daarom expliciet Weerproof als opgave benoemd en de ambitie om dit gezamenlijk op te pakken.

Projecten

De Green Business Club is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.