Dingeman Deijs Waterbergen Amsterdam Weerproof

WaterBergen – Aquapunctuur op de Zuidas

Hoe kunnen we op een inventieve manier multifunctionele (regen)waterbergingen vormgeven en het beste integreren in programma’s van eisen voor stedenbouw en architectuur? En wat betekenen deze ingrepen voor de onwikkelingsmogelijkheden, bestuurbaarheid en de kwaliteit van het stedelijk gebied?

WaterBergen is een ontwerpend onderzoek naar publiek toegankelijke en multifunctionele waterbergingen in de openbare ruimte.

Lees het onderzoek: WaterBergen. Aquapunctuur op de Zuidas

Zie hierboven een voorbeeld van multifunctionele waterberging.

Ontwerpteam: Jeroen Atteveld i.s.m. Dingeman Deijs Architects
Opdrachtgever: Nederlands Architectuurinstituut (NAI) en Mondriaan Fonds