KNMI’23 klimaatscenario’s

Gemeente Amsterdam werkt al langer samen met het KNMI om de impact van klimaatverandering beter voor het voetlicht te brengen. In het rapport KNMI’23 klimaatscenario’s voor Nederland is bijvoorbeeld een impactcase Hittestress in Amsterdam beschreven. Amsterdam Weerproof vindt de feiten & cijfers voor zich spreken: klimaatverandering heeft nu al een impact op op de stad Amsterdam en zal verder toenemen. Lees verder!

Oude vs nieuwe klimaatscenario’s

In 2014 publiceerde het KNMI de eerste set van klimaatscenario’s. Toen is in samenwerking met waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam een specifieke vertaling gemaakt voor de regio Amsterdam. Nog steeds interessant om te bekijken!

In 2023 is een nieuwe set van klimaatscenario’s opgesteld met een iets ander karakter. De belangrijkste verschillen tussen 2014 en 2023:

KNMI’23 KNMI’14
Referentie 1991-2020 1981-2010
Toekomst 2033 – 2050 – 2100 – 2150 – 2300 2030 – 2050 – 2085
Gekoppeld aan IPCC-uitstootscenario’s
  • Lage uitstoot (SSP1-2.6)
  • Hoge uitstoot (SSP5-8.5)
  • Matige uitstoot (RCP4.5)
  • Hoge uitstoot (RCP8.5)
Varianten Verdroging versus vernatting

  • Door droogte afgelopen jaren
  • Nattere winters, drogere zomers in alle scenario’s, maar mate van verandering verschilt per scenario.
Verandering in luchtstromingspatronen

  • Niet direct gekoppeld aan droogte
  • Nattere winters in alle scenario’s, drogere zomers alleen in 2 scenario’s (Gh en Wh)

Zeespiegelstijging gaat door, droogte en hitte nemen toe

In de nieuwe scenario’s wordt verder vooruit gekeken dan voorheen. Voor de stijging van de zeespiegel, een zeer traag lopend maar lang doorwerkend proces, wordt voor 2150 en zelfs 2300 een indicatie gegeven. Zeker is dat de droogte en hitte in zomers toenemen en de winters natter worden. Als we snel de CO2 uitstoot terugdringen, zullen de gevolgen van klimaatverandering minder zichtbaar zijn. Lukt het ons niet om minder CO2 uit te stoten, dan wordt de klimaatverandering sterker. Kijk de video hieronder voor meer informatie.

 

Op de site van het KNMI is meer informatie te vinden over de klimaatscenario’s. Op een goed bezocht en interessant achtergrondsymposium in januari 2024 zijn door het KNMI en partners verdiepende presentaties gegeven met onder meer aandacht voor waterkwaliteit, de relatie met de financiële sector, natuurbranden en zeespiegelstijging.

En hoe nu verder met de scenario’s?

De klimaatscenario’s zijn wetenschappelijk onderbouwd op de basis van rapportages van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en aanvullende studies van het KNMI. Hiermee maken ze een vertaling naar de schaal van West-Europa, het stroomgebied van de Rijn en Maas en Nederland. Ook voor de BES-eilanden zijn klimaatscenario’s ontwikkeld. Met de gegevens van het KNMI worden richtlijnen ontwikkeld voor stresstesten. In 2025 worden die door de overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) uitgevoerd. Via een maatschappelijke dialoog maken we afspraken over maatregelen om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Als Amsterdam Weerproof gaan we dit gesprek graag aan!