Huis van de Wijk

Collectieve groene binnentuinen als haarvaten van de stad

Wat betekent de groene collectieve binnentuin voor een gezond en toekomstbestendig stadsleven in Amsterdam? In het onderzoek van André Rodenburg en Floor van den Bergh, in opdracht van Amsterdam Rainproof, wordt gekeken naar de meerwaarde van groene collectieve binnentuinen. De volgende twee vragen stonden hierbij centraal:

– Hoe krijgen we de versteende collectieve binnentuinen weer groen?
– Hoe kunnen we de nu al groene collectieve binnentuinen groen houden en meer waarde toevoegen?

De binnentuin als haarvat

In dit onderzoek nemen wij ons lichaam als voorbeeld. Onze bloedcirculatie bestaat uit slagaderen, aderen en haarvaten. Slagaderen en aderen zorgen voor het transport van ons bloed. De haarvaten zorgen voor het aanleveren van voedingsstoffen aan de organen en het afvoeren van afvalstoffen. Onze haarvaten zijn nauwelijks zichtbaar, maar essentieel in het functioneren van ons lichaam!

Groene collectieve binnentuinen in steden hebben een vergelijkbare functie als de haarvaten. Het zijn kleine en essentiële onderdelen van onze stad. Een groene collectieve binnentuin heeft veel positieve effecten. Naast dat een groene collectieve binnentuin goed is voor het stadsklimaat. Als het gaat om neerslag, luchtkwaliteit en biodiversiteit, heeft ook het omliggende vastgoed een hogere waarde en wordt hoger gewaardeerd door omwonenden dan binnentuinen zonder groen.

Binnentuinen schenken leefbaarheid

Net zoals de haarvaten in ons lichaam, zijn de groene collectieve binnentuinen in onze stad onzichtbaar. Ze zijn vaak niet vanaf de straat te zien. Deze binnentuinen onttrekken zich aan de drukte van de stad en geven rust en ruimte aan de bewoners. Een groene collectieve binnentuin is niet alleen belangrijk voor de directe omgeving, maar ook voor de stad. Het minder goed functioneren van één binnentuin is – net als met de haarvaten in ons lichaam – geen probleem op het niveau van de stad. Maar bij het uitvallen van veel haarvaten, of groene collectieve binnentuinen, worden we ziek…

Het verharden en bebouwen van groene collectieve binnentuinen geeft overlast en schade voor eigenaren. De waarde van de aanliggende bebouwing neemt af en de kans op wateroverlast neemt toe. De bewoners rondom de tuin verliezen de rust en ruimte die een groene binnentuin geeft. Het stadklimaat van Amsterdam wordt voor alle Amsterdammers steeds een beetje slechter door afname van de biodiversiteit, verslechtering van de luchtkwaliteit en grotere opbouw van hitte in de stad. Kostbare maatregelen zijn nodig om de stad leefbaar te houden.

Kansen!

Hier ligt een kans voor groene collectieve binnentuinen. Groene collectieve binnentuinen werken preventief, sterker nog, met de juiste inrichting is een collectieve groene binnentuin waardeverhogend voor eigenaar, bewoner en de stad! Op groene collectieve binnentuinen moeten we dus eigenlijk, net als op ons lichaam, heel zuinig zijn.

Download het onderzoek

onderzoek_collectieve_binnentuinen