Routekaart voor grensobjecten Amsterdam Weerproof

Wat kunnen we leren van een platform aanpak als Amsterdam Rainproof?

En hoe kunnen we een dergelijke aanpak mainstreamen?

Amsterdam Rainproof, dat zijn wij, onze netwerkpartners en alle Amsterdammers samen. We hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Op dit platform komen alle ideeën, initiatieven,  informatie en heel veel voorbeelden samen. Publieke, private en maatschappelijke partijen trekken hierdoor samen op in netwerken om steden klimaatbestendig te maken. En dat is maar goed ook.

Onderzoek: Mainstreamen van succesvol samenwerken aan stedelijke klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie staat in Nederland steeds prominenter op de agenda. Steden merken de gevolgen van klimaatverandering in de extremen van piekbuien, droogte en hitte. Het klimaatbestendig maken van de stad vraagt om ingrepen in de publieke ruimte, maar ook op private grond. Het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen vraagt daarom om grensoverschrijdend werken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van netwerken. Jannes Willems van het VerDuS SURF-project ‘Het nieuwe normaal’ onderzocht met zijn team de doorwerking van twee van deze netwerken: Amsterdam Rainproof (opgericht in 2013) en Water Sensitive Rotterdam (2015).

De hoofdvraag van het VerDuS SURF Pop Up-project van Willems is tweeledig. ‘Wat leren we van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam over de succesfactoren en barrières van stedelijke klimaatadaptatie en het mainstreamen hiervan? En via welke routes kan deze aanpak mainstream worden in Amsterdam en Rotterdam?

PDF iconDownload het eindrapport (PDF).

Brochure en routekaart

Naast het eindrapport is er een brochure voor de praktijk uitgebracht, met daarin een routekaart en een tiental stappen die grensobjecten (zoals netwerken als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam) afleggen. Deze routekaart helpt om de ontwikkeling en inrichting van een grensobject te duiden. In deze routekaart zijn letterlijk routes ingetekend en barrières inzichtelijk gemaakt. Deze routekaart is bedoeld als tool die kan helpen bij het mainstreamingsproces.

PDF iconDownload de brochure (PDF) en bekijk de routekaart.