Droog gras met groene bomen bij de Sloterplas Amsterdam Weerproof

Van Wateroverlast naar Droogte

In het artikel van NOS wordt gewaarschuwd voor de zomerdroogte. Ondanks dat het nu zo nat is, verdwijnt een groot deel van de watervoorraad al voor het groeiseizoen van start gaat.

Hoe kan dat?

Zware landbouwmachines gaan in februari het land weer op en die hebben een lage waterstand nodig. Water wordt hiervoor afgevoerd, maar dit betekent dat we de rest van het jaar dit water kwijt zijn. Volgens onderzoeker Myrjam de Graaf gaat dit om één á twee olympische zwembaden per akker

Natuurlijke afwatering

Onderzoekers, Myrjam de Graaf en Karianne van der Werf, onderzoeken hoe grondgebruik weer kan volgen vanuit het landschap in plaats van andersom. Het motto is “water en bodem sturend”, waarbij de natuurlijke afwatering hersteld moet worden, vooral op zandgronden.

Vasthouden van water

De oplossing voor zomerdroogte? Het langer vasthouden van winterneerslag. Door beperking van de afwatering van aangrenzende gebieden kan het grondwater op deze plekken hoog blijven en als waterbron dienen tijdens zomerdroogte. De Graaf noemt ook andere praktische oplossingen. Zoals, lichtere en onbemande landbouwvoertuigen die geen lage waterstand nodig hebben.

Lees hier het hele artikel.