Margriet Klippel

Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad

In dit impactproject van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn de werelden van een verzekeraar (Achmea), onderzoeker (TuDelft) en gemeente/waterbeheerder (Waternet/Amsterdam Rainproof) bij elkaar gebracht om de impact van extreme regenval op bewoners in Amsterdam te analyseren. Ook verkende het project hoe te anticiperen op extreme regenval om zo de waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten. De rapportage is vanaf vandaag online.

Onderzoek

Om na extreme neerslag sneller een verbeterd inzicht te krijgen in de omvang van de overlast en schade, onderzocht het project de werkwijze waarmee betrokken organisaties informatie over schade inwinnen en delen

De schade veroorzaakt door de extreme neerslag van 28 juli 2014 is onderzocht door middel van een analyse van bestaande verzekeringsdata van Achmea, openbare data en meldingen van wateroverlast bij Waternet, gemeente Amsterdam en Brandweer. Vanwege bescherming van persoonsgegevens is deze analyse uitgevoerd op postcodeniveau in plaats van exact adres. Ook is met een bewonersenquête in getroffen gebieden gekeken naar de factoren die bijdragen aan waterschade en en wat de werkelijk ervaren schade is.

Oorzaak regenwaterschade

Uit het onderzoek blijkt dat in 60% van de schadegevallen er geen sprake was van water op straat. De meeste schadegevallen vonden plaats aan dak en muren. Vaak stroomt het water dan via het toilet en andere afvoeren de woning in, waardoor de grootste schadelast toch op de begane grond en in souterrains plaatsvindt. Veel bewoners wisten niet dat het hard zou gaan regenen, waardoor er op die dag weinig nood- en voorzorgsmaatregelen werden genomen.

Werkelijk ervaren schade

Het blijkt dat verzekeringsclaims geen goed beeld geven van de werkelijke totale schade, deze is namelijk hoger.  Veel mensen claimen hun schade niet en immateriële schade komt niet in de claims naar voren.

Advies op maat

Er liggen kansen voor gemeenten, waterschappen en verzekeraars om het waterbewustzijn bij bewoners en klanten te vergroten. Door op elkaar afgestemd en met een gezamenlijk doel te communiceren over de mogelijkheden voor bewoners om wateroverlast te verminderen, stimuleer je bewoners maatregelen te nemen. Een publiek private samenwerking biedt meerwaarde.

Meer weten?