Dennis Noordenbos

Rainproof is Weerproof!

Met trots kijken we terug op een succesvol Weerproof lanceringsevenement! Samen met ruim 250 mensen uit ons netwerk vierden we dit op donderdag 8 februari 2024. Er waren aanwezigen van woningcorporaties, kennisinstellingen, de groensector, musea, verzekeraars, lokale initiatieven, verschillende overheden en ondernemers. Lees hieronder het verslag van de dag.

Een terugblik en een vooruitblik

Moderator Lotte Leufkens opende het programma in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Wethouder Melanie van der Horst van de gemeente Amsterdam sprak allereerst de aanwezigen in een video toe over de urgentie van klimaatverandering en hoe we als stad in actie moeten komen.

Hierna sprak Lotte over de overgang van Rainproof naar Weerproof en de kracht van de netwerkaanpak daarin met Marten Klein (Ingenieursbureau gemeente Amsterdam), Daniel Goedbloed (Amsterdam Weerproof) en Boukje van Turenhout (programma Klimaatadaptatie gemeente Amsterdam).

Rainproof is destijds gestart om samen met de stad in actie te komen rondom extreme neerslag. Aangezien de helft van Amsterdamse grond in private handen is, kan de overheid het niet alleen. In 10 jaar tijd blijkt dat deze netwerkaanpak werkt en daar zijn we ontzettend trots op. Inmiddels gaat deze aanpak niet alleen meer over extreme neerslag, maar ook over extreme hitte, droogte en overstromingsrisico. Vandaar onze nieuwe naam: Amsterdam Weerproof.

© Dennis Noordenbos

De kinderraad en de ontmoetingsboom

Vervolgens was het de beurt aan de kinderraad van Amsterdam. De kinderen willen graag in een veilige en leefbare stad kunnen blijven wonen. En dat is natuurlijk waar wij het allemaal voor doen! Namens het gehele netwerk van Weerproof en alle aanwezigen hebben we de kinderraad een boom cadeau gegeven. Binnenkort onthullen we de locatie van deze Weerproof-ontmoetingsboom in Amsterdam. Houd onze website daarom in de gaten.

De kinderraad. © Dennis Noordenbos

Brainstormsessies

In de middag zijn we in groepen gaan brainstormen. Hier bespraken de bezoekers met elkaar wat er al gebeurt in Amsterdam, wat zij doen, en wat Weerproof en het netwerk samen kunnen doen. Een aantal hoogtepunten die hieruit bij één van de vier thema’s naar voren zijn gekomen zijn:

  • Extreme neerslag: Het mag nog veel toegankelijker gemaakt worden wat iedereen zelf kan doen om grote plassen water op straat te voorkomen, zoals het wippen van tegels.
  • Droogte: Veel oplossingsrichtingen over droogte gaan over het kunnen opvangen en vasthouden van een overschot van water, om die vervolgens in droge tijden in te kunnen zetten.
  • Hitte: We kunnen meer leren van andere steden die al meer met hitte te maken hebben. Daarnaast mogen we kritischer kijken naar het aanbieden van meer koele plekken op hete dagen, zoals het openstellen van kantoren.
  • Overstromingsrisico: Ook al is de kans op een overstroming laag, de eventuele gevolgen zijn mogelijk niet te overzien. Het blijft van onverminderd belang om aan het bewustzijn hierom heen te werken. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat overstromingen zich niet aan stads- of landgrenzen houden.

Hoe Weerproof hiermee aan de slag gaat

De input vanuit de brainstorms nemen we mee in de programmering van Weerproof voor 2024 en bespreken we met partners uit ons netwerk. Op alle thema’s werken we doorlopend in onze communicatie aan voorlichting en bewustwording bij zowel bewoners als professionals.

We maken hierin concreet welke effecten van klimaatverandering we al merken in Amsterdam en wat we daar samen aan kunnen doen. Ook brengen we ideeën samen, bijvoorbeeld in bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. Op dit moment zijn we een klimaatadaptatie pilot aan het uitwerken met een aantal Amsterdamse woningcorporaties waarin we ook de ideeën uit de brainstorms meenemen.

En op het thema hitte zijn we nu onder andere in gesprek met veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, de GGD en de gemeente om een actie in te richten gericht op kwetsbare doelgroepen, zodat deze weten wat ze kunnen doen in het geval van een hittegolf. We onderzoeken of we voor de andere thema’s ook concrete acties in kunnen richten.

Heb je ook een concreet idee dat je aan ons wil voorleggen? Neem contact op met een van onze community managers.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd netwerkevenement en hopen we jullie allemaal snel weer te zien!