De jeugd is beter voorbereid op extremer weer dankzij inspiratiekaarten klimaatadaptatie

We hebben vaker te maken met extremer weer. Het is goed dat wij met zijn alleen hier bewust van worden. Het is nodig om ons voor te bereiden en aan te passen op meer hitte, droogte, wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen. Het is goed dat middelbare scholieren nu al leren dat dit klimaatadaptatie heet en wat dit is. Waarom we hier iets mee moeten én vooral hoe we samen onze omgeving veilig en leefbaar houden. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Des te mooier dat er sinds kort inspiratiekaarten voor het voortgezet onderwijs aangeboden worden over dit onderwerp.

Voor docenten in het voortgezet onderwijs zijn per 31 maart 2022 online inspiratiekaarten over klimaatadaptatie beschikbaar. Op het Berlage Lyceum zijn de kaarten overhandigd door Peter Smit bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht én Matthijs Opheikens van gemeente Amsterdam aan een team van docenten. Deze inspiratiekaarten bieden handvatten om deze thema’s op te nemen in bestaande lessen. De kaarten geven een uitgebreid overzicht van actualiteiten, bronnen, lesideeën en interessante artikelen op internet over klimaatadaptatie. Het zijn geen kant-en-klare lespakketten. Op deze manier kan de docent zelf de lessen op maat samen stellen en geschikt maken voor de leerlingen van de school.

Van en voor docenten

Een docentenpanel was betrokken bij de totstandkoming van de kaarten. Er zijn vier inspiratiekaarten: wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Elke inspiratiekaart bevat lesideeën voor de vakken Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Biologie, Nederlands/Engels, Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde en Kunst.

Kennis en actie

Het doel van de kaarten is ervoor te zorgen dat onze jeugd meer kennis ontwikkeld: over de gevolgen van klimaatverandering, wat dit betekent en vooral wat kunnen we doen.
Deze inspiratiekaarten bouwen voort op een eerder ontwikkeld lespakket van Amsterdam Weerproof over het thema wateroverlast. De kaarten zijn ontwikkeld door het Amsterdams Natuur en MilieuEducatie Centrum (ANMEC) en Stichting Leren voor Morgen (SME) in opdracht van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Download de inspiratiekaarten klimaatadaptatie!

Inspiratiekaarten