De invloed van regen op de waterkwaliteit

Wat voor invloed heeft regen op de kwaliteit van het water in de grachten, sloten, vaarten en vijvers van Amsterdam? Om dat te meten zijn deelnemers deze zomer tijdens Het Schone Waterexperiment aan de slag gegaan met een box vol proefjes! Eén van de onderzoeksdoelen van dit jaar was het meten van de invloed van (hevige) neerslag op de waterkwaliteit. Tijdens een flinke bui kan er namelijk veel vuil vanaf de kant in het water terechtkomen. Bij harde regen kan het ook voorkomen dat de riolen overstromen en er vies water in de grachten terecht komt. Met Het Schone Waterexperiment is onderzocht wat dit betekent voor de waterkwaliteit.

Meer dan 500 metingen

In totaal zijn er meer dan 500 metingen geweest binnen Amsterdam. Bewoners van Amsterdam hebben het water een paar keer op dezelfde plek getest. Zo ook, voor en na een regenbui! Op 25 augustus en 5 september regende het hard en veel. De deelnemers zijn middels een sms gevraagd extra te meten tijdens of vlak na deze hevige buien en 24 tot 48 uur later nog eens.

Resultaten

Door de hevige regen, vooral na lange periode van droogte, spoelde er extra veel vuil het water in. Dit is terug te zien in de hoeveelheid E.coli-bacteriën in het water. E.coli is een bacterie die wijst op de hoeveelheid poep en ziektekiemen in het water. Als het heel hard regent en het rioolstelsel kan dit niet aan, dan stort er water over van de riolering naar het oppervlaktewater. Dit is verdund afvalwater uit huizen en bedrijfspanden. Dit komt terecht in de Amstel en andere wateren in de stad.

Het schone waterexperiment - e. coli

In de grafiek zie je met de blauwe staven de hoeveelheid regen op een dag en met de rode vierkantjes de gemeten E.coli in aantal stippen per 1 milliliter water. Elke stip vertegenwoordigt een kolonie aan E.coli-bacteriën. 18 Stippen (groene lijn) is de actuele norm die gebruikt wordt bij officiële zwemlocaties en aangeeft of water schoon genoeg is om veilig in te zwemmen. Op dagen dat het niet, of nauwelijks regent, zie je dat het aantal stippen vaak onder de 18 blijft. Bij hevige regenval zie je flinke uitschieters. In de dagen na een hevige regenbui herstelt de waterkwaliteit zich weer onder invloed van zonlicht en stroming.

De stippen op deze grafiek zijn metingen van allerlei verschillende plekken in de stad, dus ook in de grachten en andere slootjes. Dat is water waar je beter niet in kunt zwemmen. Op officiële zwemlocaties, zoals bij de Gaasperplas, Strand IJburg, strand Diemerpark en de Nieuwe Meer wordt bijna geen E.coli gevonden, zowel in droge als natte perioden!

Meer weten?

Het Schone Waterexperiment is georganiseerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en kunstenaar Pavèl van Houten. Wil je meer weten over de metingen en andere resultaten? Lees het op de website van Het Schone Waterexperiment.

Andere feiten & cijfers:
252 deelnemers ingeschreven
111 deelnemers hebben metingen ingevoerd op de website
21 is het aantal metingen van de meest ijverige deelnemer
143 meetlocaties
521 metingen